سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
[ و فرمود : ] آنان را طاعت دارید که در ناشناختنشان عذرى ندارید . [نهج البلاغه]