سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دانش، ره نماید و ارشاد کند و نجات بخشد و نادانی، گمراه کند و بیراهه برد و تباه گرداند . [امام علی علیه السلام]